درب توری مجیک مش
منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پروژه تحقیق سیستم حقوق ودستمزد

پروژه تحقیق سیستم حقوق ودستمزد

 دانلود مقاله چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎

دانلود مقاله چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎

دانلود پاورپوینت  مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

انبـارداري شرکت آلدی

انبـارداري شرکت آلدی

پاورپوینت معماری بیزانس(روم شرقی)

پاورپوینت معماری بیزانس(روم شرقی)

پروژه مالی اداره مخابرات

پروژه مالی اداره مخابرات

پاورپوینت مبانی کامپیوتر

پاورپوینت مبانی کامپیوتر

پروژه مالی كارخانه توليد شكلات فرمند

پروژه مالی كارخانه توليد شكلات فرمند

گروه محصول -> مقالات

راي ديوان دادگستري لاهه در مورد حمايت سياسي دولت بلژيك از شركت برق بارسلنقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 22     کد محصول :11287قالب فایل: ورد

 

 

 

مقدمه مترجم

در سال 1962 دولت بلژيك به ادعاي حمايت سياسي از شركت برق بارسلن كه يك شركت تبعه كانادا بوده ولي اكثريت عمده سهام آن متعلق باتباع بلژيك بود عليه دولت اسپانيا شكايتي در ديوان دادگستري لاهه مطرح كرد. دولت بلژيك مدعي بود كه مقامات قضايي و اداري اسپانيا با سوء استفاده از اختيارات خود و همچنين تخلف آشكار از موازين حقوق داخلي اسپانيا موجبات تنزل وضع مالي شركت بارسلن را فراهم كرده وسپس محاكم اسپانيا بدون مجوز قانوني كافي نسبت به شركت برق بارسلن احراز صلاحيت كرده و حكم ورشكستگي اين شركت را صادر كرده اند .

حسب ادعاي دولت بلژيك مقامات قضائي اسپانيا پس از صدور حكم ورشكستگي ( بدون اعلام اين حكم در مركز اصلي شركت در كانادا ) براي شركت برق بارسلن مدير تصويه معين نموده اند و مدير تصويه مذكور با اجازه مقامات قضائي نه تنها اقدام به دخالت در امور شركت بارسلن نموده است بلكه اموال شركتهاي وابسته به شركتهاي برق بارسلن را كه من حيث شخصيتهاي حقوقي مستقل در اسپانيا فعاليت مي كرده اند تصرف نموده است. سپس سهام جديدي براي اين شركتها منتشر كرده و دارائي هاي اين شركتها و شركتهاي فرعي و وابسته به عنوان دارائي شركت برق بارسلن تلقي كرده و بدون رعايت دقيق مقررات قانوني اسپانيا اقدام به حراج اموال شركتهاي مزبور نموده است و در نتيجه شركت برق بارسلن عملاً مضمحل و دارائي هاي آن شركت و شركتهاي وابسته به آن به اشخاص ثالث واگذار گرديده است .

دولت بلژيك پس از بيان تفصيلي موارد ادعاي خود سعي مي كند طرح شكايت را از ناحيه اين دولت عليه دولت اسپانيا به دلائل زير توجيه كند :

1- ارتكاب اعمال خلاف موازين حقوق بين المللي از ناحيه مقامات دولت اسپانيا قابل اثبات است .

2- ارتكاب اعمال ياد شده فوق موجب استنكاف دولت اسپانيا از احقاق حق نسبت به اتباع خارجي در قلمرو آن دولت گرديده است .

3- شركت برق بارسلن به كليه موجبات احقاق حق در حقوق داخلي اسپانيا قبلاً تشبيت جسته است ولي مقامات اسپانيا حقوق اين شركت را اعاده نكرده اند .

4- دولت كانادا كه شركت برق بارسلن تابعيت آنرا دارد پس از تشبيث به يك سلسله اقدامات ديپلماتيك بنا به ملاحظاتي از ادامه حمايت از شركت برق بارسلن انصراف حاصل كرده است . بنابراين براي شركت برق بارسلن هيچ مرجعي براي حمايت جزء كشور متبوعه سهام داران ( يعني بلژيك ) باقي نمانده است . بخصوص كه دولت اسپانيا در مقابل دولت كانادا صلاحيت اجباري دادگاه دادگستري بين المللي لاهه را نپذيرفته حال آنكه صلاحيت اجباري دادگاه در روابط بين بلژيك و اسپانيا طبق عهد نامه بين دو دولت شناخته شده است .

5- نظر به اينكه متجاوز از 89 درصد سهام شركت برق بارسلن به اشخاص حقيقي يا حقوي تبعه بلژيك تعلق دارد ميتوان چنين تلقي كرد كه شركت برق بارسلن گرچه در كانادا ثبت شده و تابعيت كانادائي دارد ولي در واقع يك مؤسسه اقتصادي بلژيكي است .

6- نظر به اينكه بنا به مراتب فوق خسارتي كه به شركت برق بارسلن وارد شده است در حكم توجه خسارت مستقيم و جبران نشده به اتباع بلژيك مي باشد بنابراين دولت بلژيك حق طرح شكايت عليه دولت اسپانيا را به منظور دولت سياسي خواهد داشت .

كارتبادل لوايح در مورد اين شكايات براثر اعطاي مهلتهاي مكرر تا سال 1968 در ديوان دادگستري لاهه ادامه پيدا كرد و دادگاه ضمن 64 جلسه محاكمه تا ژوئن 1969 احظارات و مدافعات وكلاي طرفين را كه از برجسته ترين علماي حقوق بين الملل بودند استماع كرد و بالاخره در فوريه 1970 رأي معروف خود را به دعوي بارسلن كه از مهمترين منابع اخير حقو بين الملل تلقي مي شود صادر كرد .

ترجمه كامل متن اين رأي كه از يكصدو سي صفحه تجاوزميكنددر اختيار دانشجويان فوق ليسانس حقوق خصوصي ، دانشكده حقوق قرار گرفته است و چون چاپ كليه متن رأي و جريان رسيدگي در اين مجله مقدور نبود پس از بيان اين مقدمه مختصر كه براي روشنتر شدن موضوع لازم به نظر مي رسيد اينك زير ترجمه قسمت اساسي استدلال و نتيجه گيري دادگاه را از بند 28 متن شروع مي شود درج مي نمايد :

28- براي روشن شدن مطلب دادگاه بطور خلاصه موضوع دعوي وسائل مربوطه به آن را يادآوري مي كند . دعوي از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي كه ادعا مي شود سهامدار شركت برق روشنائي بارسلن مي باشند اقامه شده است . از دادخواست دولت بلژيك بوضوح استنباط مي شود كه منظور جبران خسارات وارده به شركت مزبور و شركتهاي مختلف ديگر در همين گروه است كه حسب ادعاي مطروحه از نقض بين الملل توسط سازمانهاي مختلف دولت اسپانيا ناشي شده است .

29- دولت اسپانيا در لايحه جوابيه خود اظهار مي دارد كه دادخواست سال 1962 بلژيك بصورت ديگري همان دادخواست 1958 دائر بر حمايت از شركت برق بارسلن بعنوان يك شخصيت حقوقي مستقل مي باشد و در نتيجه اين دادخواست بايد مردود شود .

با اينحال دولت بلژيك در طرح دادخواست جديد خود مانند هر كشور ديگري در نحوه تنظيم ادعاي خود از آزادي عمل استفاده كرده است . بنابراين دادگاه ناچار است كه ادعا را حسب مضمون صريح آن بشرحي به توسط دولت بلژيك اقامه شده است مورد رسيدگي قرار دهد .

30- كشورهايي كه در اين دعوي اصولاً ذينفع هستند عبارتند از بلژيك به عنوان دولت متبوعه سهام داران ، اسپانيا بعنوان دولتي كه سازمانهاي آن به موجب ادعاي مطروحه مرتكب اعمال خلاف قانون مورد شكايت شده اند و دولت كانادا كه به موجب قانون آن كشور شركت برق بارسلن تشكيل شده و مركز ثبت آن در قلمرو آن كشور است ( در مقررات اساسنامه شركت بارسلن عبارت مركز اصلي بجاي مركز ثبت بكار برده شده است ) .

31- بدين ترتيب دادگاه با يك سلسله مسائل ناشي از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است . به اين تعبير كه اتباع يك دولت سهام دار شركتي هستند كه در كشور ديگر ي بوجود آمده و مركز اصلي آن در آن كشور است و سازمانهاي كشور ديگري حسب ادعا مرتكب اعمال خلاف قانون نسبت به آن شركت شده اند كه اين اعمال هم به شركت و هم به سهامداران شركت لطمه وارد كرده است و كشور ثالث نيز عبارت است از كشور محل تأسيس و ثبت شركت است .

32- در اين اوضاع و احوال دادگاه بايد ابتدا به ايراد مقدماتي سوم مطروحه از طرف دولت اسپانيا دائر بر حق دولت بلژيك در اعمال حمايت سياسي از سهامداران شركتي كه يك شخصيت حقوقي مستقل تأسيس شده در كانادا مي باشد رسيدگي كند زيرا اقداماتي كه مورد شكايت واقع شده است نسبت به اتباع بلژيك اعمال نشده بلكه نسبت به شركت صورت گرفته است .   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:مقاله-آموزشی  
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

گزارش کارآموزی ازگروه صنعتی کارایران

گزارش کارآموزی ازگروه صنعتی کارایران

گزارش کارآموزی ازگروه صنعتی کارایران

حجم:41333KB | بازدید :2

msa از گروه صنعتی کارایران ـ گروه کنترل کیفیت موضوع ابزارهای اجرایی برای درپوش جلویی دینام پژو 405   صنعت خودرو كه يكي از مهمترين صنايع دنياست ،نه تنهااقتصاد بلكه فرهنگ جهان را تحت تأثير قرار مي دهد. اين صنعت براي ميليونها نفراشتغال، ميلياردها دلاردرآمد و...

فشرده سازی تصویر

فشرده سازی تصویر

فشرده سازی تصویر

حجم:29374KB | بازدید :9

فشرده سازی تصویری فایل ذیل آموزش فشرده سازی تصویری میباشد که درمحیطی زیبا بصورد45اسلاید  پاورپوینت تهیه گردیده  دراین فایل روشهای انجام انواع فشرده سازی ازجمله فشرده سازی بدون زیان ،فشرده سازی بازیان ،mpeg،jpeg،نرخهای مختلف بیت کدگزاری ،فشرده سازی ویدئویی...

پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط

پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط

پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط

حجم:29260KB | بازدید :11

فایل ذیل پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط که درمحیطی زیبادر25اسلایدطراحی وارائه گردیده...

کارآموزی ساختمان

کارآموزی ساختمان

کارآموزی ساختمان

حجم:20734KB | بازدید :4

  پروژه مذکور یک پروژه ساختمانی می باشد که در شهر قزوین واقع  شده است .        پروژه  در زمینی  به مساحت  تقریبی  400 متر مربع  و در 3 طبقه اجرا شده است.       اسکلت پروژه فلزی و سیستم مهار بند جانبی باد بندی و سقف ها تیرچه و...

اطلاعات عمومی درخصوص نفت

اطلاعات عمومی درخصوص نفت

اطلاعات عمومی درخصوص نفت

حجم:11867KB | بازدید :8

مقاله علمی تحقیقاتی اطلاعات عمومی درموردنفت این تحقیق  در185صفحه بصورت فایل وردتهیه گردیده است   علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان...

پاورپوینت فنآوری اطلاعات

پاورپوینت فنآوری اطلاعات

پاورپوینت فنآوری اطلاعات

حجم:6734KB | بازدید :10

فایل فن آوری اطلاعات  در135 اسلایددرمحیطی زیبابصورت پاورپوینت تهیه گردیده است •فن آوری اطلاعات ( IT ) ، تمامی  مفاهیم  سخت  افزاری  و نرم افزاری، که مربوط به ایجاد، ذخیره، توزیع و نمایش اطلاعات دیجیتالی است را در بر می گیرد و دارای ویژگیهای زیر...

اصول مدیریت وپرورش شترمرغ

اصول مدیریت وپرورش شترمرغ

اصول مدیریت وپرورش شترمرغ

حجم:6487KB | بازدید :6

فایل ذیل پایان نامه دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی است باعنوان   اصول مديريت و پرورش شترمرغ   مطالبی که دراین پایان نامه موردبحث وبرسی قرارگرفته بشرح ذیل میباشد   مقدمه...

کارآموزی شرکت اگزوزخودروخراسان

کارآموزی شرکت اگزوزخودروخراسان

کارآموزی شرکت اگزوزخودروخراسان

حجم:6107KB | بازدید :2

  فایل حاضرگزارش کارآموزی دانشجوی دانشگاه آزادنیشابورازشرکت اگزوزخودروخراسان میباشد این گزارش شامل یک فایل اصلی که شامل 49صفحه میباشدکه بحث اصلی کارآموزی است همچنین چندپوشه ضمیمه  فایل اصلی میباشدکه حاوی مشخصات تحقیق کننده استادراهنما...