درب توری مجیک مش
منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
پروژه تحقیق سیستم حقوق ودستمزد

پروژه تحقیق سیستم حقوق ودستمزد

 دانلود مقاله چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎

دانلود مقاله چگونگی ایجاد و گسترش بخش کارآفرینی در سازمان‎

دانلود پاورپوینت  مدیریت استراتژیک

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک

انبـارداري شرکت آلدی

انبـارداري شرکت آلدی

پروژه مالی اداره مخابرات

پروژه مالی اداره مخابرات

پاورپوینت معماری بیزانس(روم شرقی)

پاورپوینت معماری بیزانس(روم شرقی)

طرحتوجیهی پرورش ماهی وآبزیان دریایی

طرحتوجیهی پرورش ماهی وآبزیان دریایی

سیستم حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی

سیستم حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی

گروه محصول -> دانشگاهی -> تحقیق وپایان نامه

اطلاعات عمومی درخصوص نفتقیمت: ۳۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 185     کد محصول :9555اطلاعات عمومی درموردنفت

مقاله علمی تحقیقاتی

اطلاعات عمومی درموردنفت

این تحقیق  در185صفحه بصورت فایل وردتهیه گردیده است

 

علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان تداوم توليد در بلند مدت با مشكلات و محدوديتهايي روبه رو است كه لازم است با توجه به رشد جمعيت و نيازهاي توسعة اقتصادي كشور طي سالهاي آينده، در جهت رفع اين محدويتها از هم اكنون اقدامهاي جدي در خصوص افزايش توان توليد و بهينه سازي مصرف داخلي، صورت گيرد. اين اقدامات با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت وگاز در آينده مي تواند جايگاه جمهوري اسلامي ايران را در بين كشورهاي عضو اوپك و جهان حفظ نمايد. بي ترديد با توجه به اهميت نفت و گاز در اقتصاد ايران ضروري است اين منابع به عنوان ثروت ملي تجديد شونده تبديل و از بكارگيري آن براي تأمين هزينه هاي مصرفي و يا انجام سرمايه گذاري غير اقتصادي پرهيز شود.

عنوان مطالب

 

مقدّمه................................. 8

فصل اوّل : اطلاعات عمومي در مورد نفت.... 12

1-1- تشكيل نفت..................... 13

1-2- تركيب نفت..................... 14

1-3- خواص فيزيكي نفت و نحوة محاسبة آنها 14

فصل دوّم : كاربرد روش هاي ازدياد برداشت در مخازن نفتي كشور.................................... 18

1-2- تزريق گاز و آب به ميادين نفتي. 20

2-1-1- تزريق گاز در ايران.......... 21 

2-1-2- تزريق آب.................... 27

فصل سوّم : تعاريف و مفاهيم اوليه....... 29

3-1- انواع سنگ مخزن................ 30

3-2- درجة تخلخل.................... 31

3-3- درجة نفوذ پذيري............... 32

3-4- رابطة بين نفوذ پذيري و درجة تخلخل  33

3-5- ضريب مقاومت الكتريكي مخازن.... 34

3-6- ضريب حجمي..................... 34

3-7- درجة پيچش..................... 35

3-8- قانون دارسي................... 36

3-9- تحرك و نسبت تحرك ها........... 37

3-10- درجة سير شدن................. 37

3-11- شرايط مخازن – تغييرات فشار و دما   39

3-12- تعريف انواع مخازن............. 41

3-13- ازدياد برداشت نفت............. 43

فصل چهارم : روش هاي اوليّة توليد از مخزن 46

4-1- مكانيزم هاي طبيعي.............. 47

4-1-1- مكانيزم رانش آبي......... 48 

4-1-2- مكانيزم رانش توسط كلاهك گازي   49 

4-1-3- مكانيزم رانش گاز محلول... 50 

4-1-4- رانش ثقلي................ 51 

4-1-5- مكانيزم رانش در اثر فشردگي مخزن   52 

4-1-6- مكانيزم رانش مركب........ 52 

4-2- مكانيزم هاي حفظ فشار مخزن...... 53

4-2-1- تزريق آب با هدف حفظ فشار. 54 

4-2-2- تزريق گاز با هدف حفظ فشار 54 

فصل پنجم : معادلات ديفرانسيل براي جريان شعاعي در محيط هاي متخلخل.............................. 56

5-1- معادلات حاكم بر جريان سيالات در حالتهاي پايا و گذرا.................................... 57

5-2- ساخت فشار در اثر بسته شدن چاه در حالت پايا 65

5-3- حل معادلة حركت سيال در جريان شعاعي براي حالت نيمه پايا............................... 68

5-4- تأثير تزريق بخار آب روي شاخص بهره دهي  70

5-5- جريان شعاعي گازها در حالت پايا. 73

فصل ششم : ازدياد برداشت نفت با تزريق آب 74

6-1- موارد مورد توجه در پروژة سيلاب زني   75

6-2- مكانيزم رانش نفت بوسيلة آب تزريقي   76

6-3- فرآيند جابجايي بوكلي- لورت..... 79

6-4- الگوي قرارگيري چاههاي تزريقي آب 82

6-5- راندمان جاروبي................. 83

6-6- عمليات روي آب تزريقي........... 86

6-7- پمپ هاي تزريق آب............... 86

6-8- الگوي تزريق آب................. 87

فصل هفتم : روشهاي گرمايي ازدياد برداشت نفت 89

7-1- تزريق سيالات گرم................ 90

7-1-1- تزريق آب داغ............. 90 

7-1-1- تزريق آب داغ............. 91 

7-1-2- تزريق بخار آب............ 91 

7-2- روشهاي احتراقي................. 97

7-3- ريزش ثقلي به كمك بخار.......... 100

7-4- گرم كردن مخزن به روش الكتريكي.. 102

7-5- گرم كردن مخزن به روش الكترومغناطيسي 102

7-6- مقايسة روشهاي حرارتي :......... 103

7-6-1- مقايسة روشهاي تزريق آب داغ و بخار آب........................................ 103

7-6-2- مقايسة عمليات تزريق بخار آب و احتراق درجا........................................ 103

7-7- مقالات ارائه شده در خصوص تزريق بخار آب  104

فصل هشتم : ازدياد برداشت نفت با تزريق گاز  110

8-1- تزريق گاز به روش امتزاجي....... 111

8-1-1- تعريف امتزاج............. 111

8-1-2- تئوري امتزاج............. 113

8-1-3- جابجايي امتزاجي.......... 115

8-1-4- عوامل مؤثر بر راندمان جابجايي 117

8-1-5- تزريق نيتروژن و گازهاي توليدي 125

8-1-6- تزريق گاز هيدروكربني..... 127

8-1-7- تزريق گاز دي اكسيد كربن.. 131

8-2- تزريق گاز به صورت غير امتزاجي.. 134

8-2-1- فرآيند GAIGI.............. 135

8-3- عوامل مؤثر در راندمان تزريق گاز 136

فصل نهم : روشهاي ديگر ازدياد برداشت .. 138

9-1- تزريق آب و گاز................. 139

9-2- روشهاي شيميايي................. 140

9-2-1- تزريق پليمر.............. 140

9-2-2- تزريق آكلالين............. 141

9-2-3- تزريق فعال كننده هاي سطحي 142

فصل دهم : معادلات رياضي حاكم در ازدياد برداشت نفت با تزريق آب................................ 143

10-1- رابطة نفوذپذيري نسبي با ميزان سير شدن 144

10-2- خاصيت تر شوندگي............... 147

10-3- فشار موئينه................... 149

10-4- معادلة مقدار جريان جزئي نفت و آب   153

10-5- محاسبة بازيابي نفت............ 156

فصل يازدهم : بهبود بازيابي نفت........ 162

11-1- بهبود بازيابي نفت با استفاده از تجهيزات كمكي........................................ 163

11-2- انتخاب روش ازدياد برداشت نفت.. 166

11-3- تأثير دراز مدّت روش هاي ازدياد برداشت نفت در توليد نفت نهايي......................... 167

نتيجه گيري............................ 169

مراجع................................. 172

فهرست علائم............................ 173  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:روشهای ازدیادبرداشت نفت  اطلاعات عمومی درموردنفت  بهبودبازیابی نفت  نیترژن وگازهای تولیدی    
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

گزارش کارآموزی ازگروه صنعتی کارایران

گزارش کارآموزی ازگروه صنعتی کارایران

گزارش کارآموزی ازگروه صنعتی کارایران

حجم:41333KB | بازدید :2

msa از گروه صنعتی کارایران ـ گروه کنترل کیفیت موضوع ابزارهای اجرایی برای درپوش جلویی دینام پژو 405   صنعت خودرو كه يكي از مهمترين صنايع دنياست ،نه تنهااقتصاد بلكه فرهنگ جهان را تحت تأثير قرار مي دهد. اين صنعت براي ميليونها نفراشتغال، ميلياردها دلاردرآمد و...

فشرده سازی تصویر

فشرده سازی تصویر

فشرده سازی تصویر

حجم:29374KB | بازدید :19

فشرده سازی تصویری فایل ذیل آموزش فشرده سازی تصویری میباشد که درمحیطی زیبا بصورد45اسلاید  پاورپوینت تهیه گردیده  دراین فایل روشهای انجام انواع فشرده سازی ازجمله فشرده سازی بدون زیان ،فشرده سازی بازیان ،mpeg،jpeg،نرخهای مختلف بیت کدگزاری ،فشرده سازی ویدئویی...

پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط

پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط

پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط

حجم:29260KB | بازدید :23

فایل ذیل پاورپوینت طراحی سایت فروش بلیط که درمحیطی زیبادر25اسلایدطراحی وارائه گردیده...

کارآموزی ساختمان

کارآموزی ساختمان

کارآموزی ساختمان

حجم:20734KB | بازدید :9

  پروژه مذکور یک پروژه ساختمانی می باشد که در شهر قزوین واقع  شده است .        پروژه  در زمینی  به مساحت  تقریبی  400 متر مربع  و در 3 طبقه اجرا شده است.       اسکلت پروژه فلزی و سیستم مهار بند جانبی باد بندی و سقف ها تیرچه و...

اطلاعات عمومی درخصوص نفت

اطلاعات عمومی درخصوص نفت

اطلاعات عمومی درخصوص نفت

حجم:11867KB | بازدید :16

مقاله علمی تحقیقاتی اطلاعات عمومی درموردنفت این تحقیق  در185صفحه بصورت فایل وردتهیه گردیده است   علي رغم رشد صادرات محصولات غير نفتي، نفت هنوز عمده ترين منبع درآمد ارزي و تأمين كنندة بيش از 98 درصد انرژي اوليه مورد نياز كشور است. با اين حال اين بخش از نظر امكان...

پاورپوینت فنآوری اطلاعات

پاورپوینت فنآوری اطلاعات

پاورپوینت فنآوری اطلاعات

حجم:6734KB | بازدید :19

فایل فن آوری اطلاعات  در135 اسلایددرمحیطی زیبابصورت پاورپوینت تهیه گردیده است •فن آوری اطلاعات ( IT ) ، تمامی  مفاهیم  سخت  افزاری  و نرم افزاری، که مربوط به ایجاد، ذخیره، توزیع و نمایش اطلاعات دیجیتالی است را در بر می گیرد و دارای ویژگیهای زیر...

اصول مدیریت وپرورش شترمرغ

اصول مدیریت وپرورش شترمرغ

اصول مدیریت وپرورش شترمرغ

حجم:6487KB | بازدید :14

فایل ذیل پایان نامه دوره کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی است باعنوان   اصول مديريت و پرورش شترمرغ   مطالبی که دراین پایان نامه موردبحث وبرسی قرارگرفته بشرح ذیل میباشد   مقدمه...

کارآموزی شرکت اگزوزخودروخراسان

کارآموزی شرکت اگزوزخودروخراسان

کارآموزی شرکت اگزوزخودروخراسان

حجم:6107KB | بازدید :3

  فایل حاضرگزارش کارآموزی دانشجوی دانشگاه آزادنیشابورازشرکت اگزوزخودروخراسان میباشد این گزارش شامل یک فایل اصلی که شامل 49صفحه میباشدکه بحث اصلی کارآموزی است همچنین چندپوشه ضمیمه  فایل اصلی میباشدکه حاوی مشخصات تحقیق کننده استادراهنما...